Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΥΛΗ

Επί δεκαετίες ο Έλληνας καταναλωτής ψάχνει για Ελληνικό Ποιοτικό Βόειο Κόκκινο κρέας για να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες. Παρόλα αυτά η Ελληνική κτηνοτροφία συνεχώς συρρικνώνεται, ενώ σήμερα “έχει τη δυνατότητα να καλύψει μόνο το 8% των αναγκών του βόειου κρέατος. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΑΣΘ Α.Ε.) που είναι πάντα στο πλευρό των κτηνοτρόφων της Κεντρικής Μακεδονίας αφουγκραζόμενη αφενός την Ελληνική κοινωνία και αφετέρου τους Έλληνες κτηνοτρόφους, που ενώ παράγουν εξαιρετικής διατροφικής αξίας κρέατος λιγοστεύουν, αποφάσισε να λάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να ανατρέψει την κατάσταση αυτή.

Έτσι με υπερηφάνεια και μεγάλες προσδοκίες ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2017 τον σύνδεσμο για την Ελληνική Κόκκινη Φυλή Βοοειδών. Το πρόγραμμα αφορά το σχέδιο διαφύλαξης της καθαρότητας της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής Βοοειδών καθώς και την ανάδειξης της ποιοτικής υπεροχής του κρέατός της, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να την πιστωθεί με όρους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στο επίπεδο της εμπορίας του προϊόντος αλλά και ο καταναλωτής να μπορεί να επιλέξει ποιοτικό Ελληνικό μοσχαρίσιο κρέας.

Το εργαλείο που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί ο στόχος είναι η δράση
10.2.1 “Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία”, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ζωικών Γενετκών Πόρων της Νέας Μεσήμβριας, καθώς είναι αναγκαία η εφαρμογή μεθόδων γενετικής βελτίωσης των κοπαδιών και η πιστοποίησή τους.
Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2017 με τη συμμετοχή 27
εκμεταλλεύσεων που εκτρέφανε συνολικά γύρω στις 1700 ζώα Ελληνικής Κόκκινης Φυλής
ενώ σήμερα συμμετέχουν 35 εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν γύρω στα 2500 ζώα.

Οι δράσεις του συνδέσμου χωρίζεται σε τρία επίπεδα:

  1. Η συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση – διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων.
  2. Ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων.
  3. Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού είναι αφενός βραχυπρόθεσμα, που αφορούν την ανάδειξη της ποιότητας του κρέατος ενώ αφετέρου έχουμε να κάνουμε με τη Βελτίωση των ζώων.

Στόχοι μας είναι :

  • Να διαδοθεί, να ενημερωθεί, να διαφημιστεί και να μάθει ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα ότι υπάρχουν Ελληνικά ζώα κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και ότι μπορεί και πρέπει να εμπιστεύεται και να καταναλώνει. Ειδικότερα να εμπιστεύεται την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΥΛΗ βοοειδών κρεοπαραγωγής γιατί ελέγχεται και πιστοποιείται από Ελληνικούς δημόσιους και Ιδιωτικούς οργανισμούς. Αυτά τα ζώα δεν εισάγονται ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ.
  • Να διατηρήσουμε την ποιότητα που και είναι συγκριτικό μας πλεονέκτημα αφού στην περιοχή της ορεινής Θεσσαλονίκης, εκτρέφονται ζώα ελεύθερα στη φύση για 8 μήνες το χρόνο, με το φυσικό περιβάλλον και την ελευθερία των ζώων να εγγυώνται την ποιότητα τους.
  • Να αυξήσουμε την ποσότητα κρέατος με τη βοήθεια των επιστημόνων που έχει το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Νέας Μεσήμβριας και το επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό που έχει η ΕΑΣΘ ΑΕ.
All
Κόκκινη Φυλή
Ελληνική Κόκκινη Φυλή, Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης © 2018. All rights reserved. Πολιτική Απορρήτου
Created by ArtAbout.gr
Greek Red Cow Bovine Race, Thessaloniki Association © 2018. All rights reserved. Privacy Policy
Created by ArtAbout.gr