Να διαδοθεί, να ενημερωθεί, να διαφημιστεί και να μάθει ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα ότι υπάρχουν Ελληνικά ζώα κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και ότι μπορεί και πρέπει να εμπιστεύεται και να καταναλώνει.

Ειδικότερα να εμπιστεύεται την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΥΛΗ βοοειδών κρεοπαραγωγής γιατί ελέγχεται και πιστοποιείται από Ελληνικούς δημόσιους και Ιδιωτικούς οργανισμούς.

Αυτά τα ζώα δεν εισάγονται ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ.

Ελληνική Κόκκινη Φυλή, Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης © 2018. All rights reserved. Πολιτική Απορρήτου
Created by ArtAbout.gr
Greek Red Cow Bovine Race, Thessaloniki Association © 2018. All rights reserved. Privacy Policy
Created by ArtAbout.gr