Να διατηρήσουμε την ποιότητα που και είναι συγκριτικό μας πλεονέκτημα αφού στην περιοχή της ορεινής Θεσσαλονίκης, εκτρέφονται ζώα ελεύθερα στη φύση για όλο το χρόνο, με το φυσικό περιβάλλον και την ελευθερία των ζώων να εγγυώνται την ποιότητα τους.

Ελληνική Κόκκινη Φυλή, Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης © 2018. All rights reserved. Πολιτική Απορρήτου
Created by ArtAbout.gr
Greek Red Cow Bovine Race, Thessaloniki Association © 2018. All rights reserved. Privacy Policy
Created by ArtAbout.gr