Στόχοι

Να διαδοθεί, να ενημερωθεί, να διαφημιστεί και να μάθει ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα ότι υπάρχουν Ελληνικά ζώα κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και ότι μπορεί και πρέπει να εμπιστεύεται και να καταναλώνει. Ειδικότερα να εμπιστεύεται την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΥΛΗ βοοειδών κρεοπαραγωγής γιατί ελέγχεται και πιστοποιείται από Ελληνικούς δημόσιους και Ιδιωτικούς οργανισμούς. Αυτά τα ζώα δεν εισάγονται ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ.

Να διατηρήσουμε την ποιότητα που και είναι συγκριτικό μας πλεονέκτημα αφού στην περιοχή της ορεινής Θεσσαλονίκης, εκτρέφονται ζώα ελεύθερα στη φύση για όλο το χρόνο, με το φυσικό περιβάλλον και την ελευθερία των ζώων να εγγυώνται την ποιότητα τους.

Να αυξήσουμε την ποσότητα κρέατος με τη βοήθεια των επιστημόνων που έχει το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Νέας Μεσήμβριας και το επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό που έχει η ΕΑΣΘ ΑΕ.

Ελληνική Κόκκινη Φυλή, Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης © 2018. All rights reserved. Πολιτική Απορρήτου
Created by ArtAbout.gr
Greek Red Cow Bovine Race, Thessaloniki Association © 2018. All rights reserved. Privacy Policy
Created by ArtAbout.gr