ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Σωματομετρήσεις στο Κολχικό Θεσσαλονικής

Επίσκευψη και σωματομετρήσεις στην κτηνοτροφική μονάδα του Κυρίου Σωτιδη Πέτρου στο Κολχικό Θεσσαλονικής  

Σωματομετρήσεις στο Σοχό Θεσσαλονίκης

Επίσκευψη και σωματομετρήσεις στην κτηνοτροφική μονάδα του κυρίου Παρασχου Δημήτριου στο Σοχό Θεσσαλονίκης

Σωματομετρήσεις στην Όσσα Θεσσαλονίκης

Επίσκευψη και σωματομετρήσεις στην κτηνοτροφική μονάδα του κυρίου Πριζιου Γεώργιου στην Όσσα Θεσσαλονίκης  

Ελληνική Κόκκινη Φυλή, Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης © 2018. All rights reserved. Πολιτική Απορρήτου
Created by ArtAbout.gr
Greek Red Cow Bovine Race, Thessaloniki Association © 2018. All rights reserved. Privacy Policy
Created by ArtAbout.gr