ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οι δράσεις του συνδέσμου χωρίζονται σε τρία επίπεδα

 • Η συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση – διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων.
 • Ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων.
 • Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού.

Η ΔΡΑΣΗ

Το εργαλείο που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί ο στόχος είναι η δράση 10.2.1..

“Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία”
του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων της Νέας Μεσήμβριας, καθώς είναι αναγκαία η εφαρμογή μεθόδων γενετικής βελτίωσης των κοπαδιών και η πιστοποίησή τους.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 • Να διαδοθεί, να ενημερωθεί, να διαφημιστεί και να μάθει ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα ότι υπάρχουν Ελληνικά ζώα κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και ότι μπορεί και πρέπει να εμπιστεύεται και να καταναλώνει.Ειδικότερα να εμπιστεύεται την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΥΛΗ βοοειδών κρεοπαραγωγής γιατί ελέγχεται και πιστοποιείται από Ελληνικούς δημόσιους και Ιδιωτικούς οργανισμούς.Αυτά τα ζώα δεν εισάγονται ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ.
 • Να διατηρήσουμε την ποιότητα που και είναι συγκριτικό μας πλεονέκτημα αφού στην περιοχή της ορεινής Θεσσαλονίκης, εκτρέφονται ζώα ελεύθερα στη φύση για 8 μήνες το χρόνο, με το φυσικό περιβάλλον και την ελευθερία των ζώων να εγγυώνται την ποιότητα τους.
 • Να αυξήσουμε την ποσότητα κρέατος με τη βοήθεια των επιστημόνων που έχει το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Νέας Μεσήμβριας και το επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό που έχει η ΕΑΣΘ ΑΕ.

 

 

Η ΕΑΣΘ ιδρύθηκε το 2007 με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στους αγρότες και συνεταιρισμούς της Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης.

Το 2013 λαμβάνει πιστοποίηση ISO 27001 και ISO 9001 για ασφάλεια και ποιότητα διαχείρισης πληροφοριών ενώ ταυτόχρονα ανακηρύσσεται σε Φορέα Β, μοναδικό Φορέα αποσφαλμάτωσης Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για τους Νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

 • Δραστηριοποιείται σε δύο νομούς, της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς και έχει δράση στο τομέα των αγροτικών υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεταιστους τομείς της εμπορίας αγροτικών προϊόντων και των αγροεφοδίων.
 • Υπηρετεί περί τους 26000 παραγωγούς ενώ αναπτύσσεται πλέον και στους τομείς της εμπορίας αγροτικών προϊόντων και των αγροεφοδίων.
 • Αποτελεί μια σύγχρονη και καινοτόμα επιχείρηση που δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Συνοπτικά αναφέρουμε τα κέντρα εισαγωγής δεδομένων σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς που διαθέτουν 50 και 25 θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Επίσης πρέπει να αναφερθεί η συνεχόμενη παραγωγή λογισμικού που δημιουργείται απο στελέχη της ΕΑΣΘ για τις ανάγκες της επιχείρησης καθώς και η πρόσφατη μεταφορά των βάσεων δεδομένων σύστημα διαδικτυακού σύννεφου (cloud).
 • Η εταιρία διαθέτει συνολικά 4 καταστήματα ενώ αν προσθέσουμε αφενός τους συνεταιρισμούς και αφετέρου τους συνεργάτες της έχει παρουσία σε κάθε χωρίο των νομών Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
 • Αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ). Συμπράττει με άλλες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις καθώς επίσης και με κοινωφελείς οργανισμούς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας που προάγουν την οικονομία των μελών της.
Ελληνική Κόκκινη Φυλή, Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης © 2018. All rights reserved. Πολιτική Απορρήτου
Created by ArtAbout.gr
Greek Red Cow Bovine Race, Thessaloniki Association © 2018. All rights reserved. Privacy Policy
Created by ArtAbout.gr