Επίσκεψη στις κτηνοτροφικές μονάδες των αδερφών Χρυσαφίδη Γεώργιου και Ξενοφών στα Κρύα Νερά Θεσ/νίκης.

 

Ελληνική Κόκκινη Φυλή, Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης © 2018. All rights reserved. Πολιτική Απορρήτου
Created by ArtAbout.gr
Greek Red Cow Bovine Race, Thessaloniki Association © 2018. All rights reserved. Privacy Policy
Created by ArtAbout.gr