Δράσεις – Ημερίδες

Συμμετοχή της ΕΑΣΘ Α.Ε. στη Ζωοτεχνία

Συμμετοχή της ΕΑΣΘ Α.Ε. στη Ζωοτεχνία με θέμα  «Ενημέρωση παραγωγών και καταναλωτών για την  Ελληνική Κόκκινη Φυλή  και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού»

Μάθετε Περισσότερα

Ελληνική Κόκκινη Φυλή, Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης © 2018. All rights reserved. Πολιτική Απορρήτου
Created by ArtAbout.gr
Greek Red Cow Bovine Race, Thessaloniki Association © 2018. All rights reserved. Privacy Policy
Created by ArtAbout.gr